Privacyverklaring

Kantoor Hippie vindt jouw privacy erg belangrijk, in het bijzonder de rechten van jou als bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Ik wil graag volledige transparantie naar jou als mijn klant en heb daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheid om je rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AVP)

Totdat je op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.
Met het voortzetten van het bezoek van de website accepteer je de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang je de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wie zijn wij?

Kantoor Hippie is een eenmanszaak gevestigd te Boekel (5427 GB) Klein Rondeel 58. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81806698. Wij zijn der verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. Je zal deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop jij verbinding zoekt met de website is je eigen verantwoordelijkheid. Je dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om je apparatuur en je gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. Je bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die je op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die je zelf oploopt, dan wel derden of je apparatuur oplopen als gevolg van je verbinding met of het gebruik van de website. Je zult je onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van je gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij daardoor lijdt en nog zal lijden op jou te verhalen.

Artikel 6 – Welke gegevens verzamelen wij?

Hier kun je in een overzicht vinden welke gegevens wij verzamelen, waarom wij dit doen en welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.

Doel Soort gegevens Juridische grondslag Bewaartermijn
Offerte & overeenkomst Naam, bedrijfsnaam, vestigingsadres, rechtsvorm, Kamer van Koophandel nummer en email en de eventuele persoonsgegevens die jij verstrekt door het invullen van de vragenlijst. Uitvoering van de overeenkomst 1 jaar na einde ovk
Facturatie & financiële administratie Naam, bedrijfsnaam, email, factuuradres, Kamer van Koophandelnummer, BTW-nummer, bankgegevens en openstaande saldo. Wettelijke verplichting 7 jaar
Klacht Naam, bedrijfsnaam, email en inhoud van en communicatie omtrent de klacht. Uitvoering van de overeenkomst Direct na afhandeling verwijderd.
Commercieel belang Naam en sociaal media account Expliciete toestemming Direct na intrekken toestemming
Analytisch Jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens door middel van tracking. Expliciete toestemming Bewaartermijnen die verbonden zijn aan de tracking partij
Recensies Jouw naam, bedrijfsnaam en inhoud van je bericht. Deze zullen wij delen op onze website, social media Gerechtvaardigd belang Na verzoek van jou of indien niet meer representatief voor de dienstverlening
Nieuwsbrief Naam, emailadres en overige gegevens die van belang zijn voor de onze dienstverlening. Verzameld via een inschrijfformulier Gerechtvaardigd belang Tot aan uitschrijving

Artikel 8 – Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij toestemming hebt gegeven om deze gegevens aan ons te verstrekken.

Artikel 7 – Je rechten met betrekking tot je gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heb je recht op inzage van en rectificatie of verwijdering van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, en ook het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen, voorzien van een kopie van jou identiteitsbewijs, nar avg@kantoorhippie.nl. Wij zullen je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan je verzoek kunnen voldoen, zullen wij jou laten weten waarom wij jouw verzoek afwijzen.

Artikel 8 – Cookies

 1. Een cookie is een klein stukje informatie dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer of in het geheugen van het apparaat waarmee jij onze website bezoekt. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.
 2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
  • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
  • Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
  • Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.
 3. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:
  • Facebook (tracking cookie)
  • Affiliate-programma
 4. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

  Artikel 9 – Toepasselijk recht

  Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen over deze voorwaarden, met uitzondering van wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

  Artikel 14 – Slotbepaling

  Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijziging in het beleid aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij de gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen naar avg@kantoorhippe.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop wij met je gegevens omgaan kun je ons laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met Autoriteit Persoonsgevens (AVP)

  Deze privacyverklaring is van toepassing sinds 19-04-2022 tot nader order.